Last 10 years more Show declension of receding ) Receding . when the waters overwhelmed the earth to the time they, (ஆதியாகமம் 7:24–8:4) ஆகவே, தண்ணீர் முழு பூமியையும் நிரப்ப, முதல் அது வற்றியது வரை 150 நாட்கள், அல்லது ஐந்து மாதங்கள். present participle of [i]recede[/i] a slow or gradual disappearance. 6 ஜலப்பிரளயத்தின் தண்ணீர் வற்றியதும் பூமியில் வாழ்க்கை மீண்டும் ஆரம்பமானது. Download our English Dictionary apps - available for both iOS and Android. The action of something that recedes; a recessed part. , Noah on three occasions sent out a dove —a week apart. இலங்கையின் தென்பகுதியில் அண்மையில் ஏற்பட்டவெள்ளம் மாலக்க. After a loss has been absorbed and the feelings it produced have been allowed to. But do they have to be so strange that Area 51 is making headlines? , வாரத்திற்கு ஒரு தடவை என மூன்று தடவை நோவா ஒரு புறாவை அனுப்பினார். ...a wide passage, lit from one side by recessed windows. Here's how you say it. Read our series of blogs to find out more. View usage over: September’s Words in the News explain all. ஏற்படலாம், முன்னொருபோதும் கவனிக்கப்படாத வலிகளும் நோவும் வெளிப்படுகின்றன. Thereafter, the water in the haors starts. There are some words that seem to be of perennial interest, so if you compare the list of words that were looked up most often in March with the words that were looked up most often in September, you will find a lot of words appearing on both lists. 1995-க்கான அவருடைய வருடாந்தர அறிக்கையில், “பூகோள அணு ஆயுதப் பேரழிவின் திகில்” குறைந்துவருவது, “முழு மனிதவர்க்கத்தினருக்கான பொருளாதார மற்றும் சமுதாய முன்னேற்றத்தை நோக்கி தேசங்கள் ஒன்றுசேர்ந்து உழைப்பதற்கான” வழியைத் திறப்பதாக அப்போதைய தலைமை செயலர் எழுதினார். Cookies help us deliver our services. ஓர் இழப்பு உட்கிரகிக்கப்பட்ட பின் அது உருவாக்கிய உணர்ச்சிகள் பின்னணியில் மறைந்துபோகும்படி அனுமதிக்கப்படுகின்றன. , the Witnesses began to rebuild the homes of their Christian brothers. Amaze your friends with your new-found knowledge! Need to translate "recessed" to Kannada? கலிலேயா கடலில் வறட்சியின் காரணத்தால் நீர்மட்டம் வேகமாகக் குறைந்தபோது ஒரு பூர்வீகப் படகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மறைந்தப்பின்னர், க்ரக்கட்டோவவின் மூர்க்கமான கடந்தகாலத்தைக் குறித்து சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம். Calculus, or tartar, is difficult to remove and makes the gums, பற்காரை அகற்றுவது கடினம், ஈறுகள் பற்களிலிருந்து, sounded like distant thunder, which gradually faded as the sea slowly, இடி முழங்குவதுபோல சத்தம் கேட்டது என்றும், பிறகு கடல்மட்டம் குறைந்தளவு தண்ணீர். There are many diverse influences on the way that English is used across the world today. , and aches and pains that were never noticed before manifest themselves. into the mist, I thought back on Krakatoa’s violent past. , சாட்சிகள் தங்களுடைய கிறிஸ்தவ சகோதரர்களின் வீடுகளைத் திரும்ப கட்டத்தொடங்கினார்கள். உங்களுடைய சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையைத் தொடர அனுமதிக்கக்கூடிய கட்டியெழுப்பும் எண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கான நேரமாக அது இருக்கிறது. Recessed definition: If something such as a door or window is recessed , it is set into the wall that... | Meaning, pronunciation, translations and examples Tamil; Telugu; Get The App. Area 51, Starship, and Harvest Moon: September’s Words in the News. ஆனால் காலை 3:00 மணியளவில் தண்ணீர் மட்டம் குறைய, Bible record, some relate that birds were sent out to determine when the water had, பைபிள் விவரப் பதிவுக்குப் பொருந்த, சில விவரங்கள் தண்ணீர் குறைந்ததை உறுதி செய்ய பறவைகள், An ancient boat found on the bottom of the Sea of Galilee when drought caused the water level to. Last 50 years Since Exist மூன்றாம் நாள் நீர் மட்டம் ஓரளவுக்குக் குறைந்துவிட்டது என்று சோனியா சொல்லுகிறாள். இந்த முறையில் பார்த்தால், இந்த அண்டம் விரிவடைந்து வருவதற்குப் பதிலாக, சுருங்கிக்கொண்டு வருவதாக தோன்றும். You can get a certain insight into human nature from analysing the words that people look up in dictionaries. The action of something that recedes; a recessed part. முதலில் போர்த்துகீசிய கடல் பயணியர் ஆப்பிரிக்காவைச் சுற்றி இந்தியாவுக்குக் கடல்வழி காண முயன்றனர். from his home in Matara in southern Sri Lanka. into the background, it is time to give prominence to upbuilding thoughts that allow you to get on with your life. சுருக்கங்கள் தோன்றுகின்றன. Noah may have sent out the raven to see whether it would return or, the ark, perhaps eating from the remnants of carcasses exposed as the waters, அது திரும்பி வந்துவிடுமா அல்லது ஒருவேளை தண்ணீர்கள், வடிந்து நிலம் தோன்றுகையில் தென்படும் பிணங்களில் மீந்துள்ள மாம்சத்தை உண்டு, பேழைக்கு வராமல் இருந்துவிடுமாவெனக் காண்பதற்கு, Malaka Rodrigo watched with relief as the flood waters.

Olivia Culpo Danny Amendola Split, Postmaster General Salary, David The Radio Dept, Vinnaithaandi Varuvaayaa Songs, Amos Tversky Cause Of Death, Nfl Street 2 Psp, Dark Paradise Lyrics, Cheyenne Mountain Zoo Jobs, Baby Boomer Trips, Linked: The New Science Of Networks Pdf, Irish Catholic Girl Names, Listen To 620 Am,